Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

Antal registrerade medlemmar har under året varit 291 betalande medlemmar. En hedersmedlem och 8 sponsorer.

Garden Aquatica, Sävne Koi & Trädgård AB, Huddinge koi. Vattenliv,

BG byggros AB, Dammbutiken/Sundsvalls handelsträdgård.

Koi Consult och Zoogiganten.

Styrelsen

Styrelsen bestod vid årsskiftet 2014/2015 av följande personer

Arne Eriksson (ordförande) Lars Norling (vice ordförande) Richard Mauritzon (kassör) Britt-Marie Wallinder (sekreterare) Fredrik Grimstig(ledamot)

Barbro Eriksson (ledarmot) Mikael Lagerström (ledarmot)

Sören Wallinder(suppleant) Kerstin Norman (suppleant)

Sigurd Nyberg (suppleant)

Övriga personer

Christina Jacobsson tidningsredaktör

Sören Wallinder webbmaster

Roland Olsson (sammankallande revisor) Nils-Erik Ekegren(revisor)

Björn Karlsson (valberedning sammankallande) Sten Remahl (valberedning)

Aktiviteter under år  2015

Klubben har under året haft följande aktiviteter

Möten

Årsmöte den 21 mars ägde rum på Såstaholm herrgård i Täby.

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under året

samt ett antal arbetsmöten för planering .

Mässor

Nordiska Trädgårdar i Älvsjö i slutet av mars. Mässan bemannades av medlemmar under de fyra dagar som mässan pågick. Klubben sålde souvenirer och vattenhyacinter samt medlemskap i koiklubben.

Koidag i Brottby den 30 maj och besöktes av ca 150 personer.

Aktivitetsdag i november i Brottby.Där byggde 23 medlemmar ett insektshotell och gjorde en bricka med koifisk på.

Dammbesök

Vi har under året haft 14 dammbesök

Antal medlemmar vid varje besök har varit mellan 20-40 personer

Följande platser och personer har besökts:  Nyköping, Marianne Lönnmo och Sune Renström.  Margareta och Klas Roos.

Täby, Anita och Bo Wärme, Vallentuna, Anita Dahlgren. Norrtälje, Christina Lindström. Eskilstuna S;t Eskils Kyrkogårds minneslund.

Örebro, Tore Wallman. Skokloster Per-Olov Hertiggren.

Kungsängen, Olof Olsson. Tynningö, Tomas Öhnfeldt.

Salatrakten, Cecilia och Öyvind Bjerke. Maud och Lars Henningsson.

Ingvar och Ann-Britt Wäneskog och Sävne koi, Christoffer Pettersson.

Tidningar

4 tidningar har givits ut under år 2015

Resor

Under året har två resor gjorts i koiklubbens regi

Den 27-28 juni gjorde vi en resa till Åland.

Dag 1 besökte vi Rolf Sandell, Alvar Korpi, Les Husell

Dag 2 besökte vi Runar Sandberg, Lennart Joelsson och Titti Törnroth.

14-16 augusti gjordes en resa till Arcens  koimässa i Holland.

Åtta personer åkte bil och tre åkte flyg till Amsterdam och därifrån bil.

 

 

 

 

Vendelsö den 19 januari 2016

 

 

 

Arne Eriksson   /  ordförande

 

 

————————————–

 

Richard Mauritzon /kassör

 

………………………………………….

 

Britt-Marie Wallinder /sekreterare

 

……………………………………………..