Välkommen till Koi Club Sweden

Här kan du läsa om klubbens aktiviteter och mycket annat. Du hittar också länkar till intressanta hemsidor.

För medlemmar finns nu möjlighet att  logga in med en egen kod för att få djupare information och tillgång till intressanta artiklar. Denna utveckling sker gradvis.

Syftet med koiklubben är att hjälpa varandra med frågor kring koi;

  • Utbyta erfarenheter.
  • Få tips vid dammbyggnation.
  • Få information vad som är bra vattenkvalitet.
  • Organiserat besök hos varandra.
  • Sprida kunskapen om koi på bästa sätt.
  • Ordna utställningar och mässor.

Bli medlem i Koi Club Sweden!

För endast 250 kr per familj blir du medlem ett år i Koi Club Sweden, får du fyra medlemstidningar/år om koi, dammar, vatten, filter mm ingår.

läs mer här…

Du kan nu köpa äldre medlemstidningar och vi kommer också att sälja algmedel mm på trädgårdsmässan i Ålvsjö.

Vid dammbesök kan mer vardagliga situationer som har anknytning till koi diskuteras.

© Koi Club Sweden. Användande av material på Koi Club Swedens hemsida är ej tillåtet.