Bli sponsor till Koi Club Sweden!

Koi Club Sweden är en ideell förening och är tacksam för alla sponsorbidrag klubben kan få. Du kan bli sponsor genom att betala sponsoravgiften till vårt postgirokonto.

Den lägsta avgiften är 2 000 kronor och då får du följande förmåner per kalender år.

Egen sida på vår hemsida.

  • Länk från vår sida till din hemsida.
  • En gång per år skicka mejl via klubben till alla klubbens medlemmar.
  • Annons i vår klubbtidning. En sida i minst tre olika tidningar/år.
  • Inbjudan till klubbens olika event.

 

Du betalar till klubbens postgiro 123 25 62-7.

Vi står inför en spännande period då vi energiskt utvecklar klubben för att öka nyttan att vara medlem i klubben.

Välkommen som sponsor till Koi Club Sweden!