Artiklar


Vinterförvaring  av koifiskar                                      Britt-Marie Wallinder

 

Det finns många olika möjligheter för våra koifiskar att överleva vintern.

Här är exempel på några grundläggande råd för att våra fiskar skall trivas och överleva vintern.

Du kan välja utomhusförvaring, innomhusförvaring, värmeslinga i dammen, täcka dammen med frigolit eller bygga tak över dammen. Här är några grundläggande råd som gäller.

Utomhusförvaring

Gör rent på dammens botten från växter och löv som kan förmultna och förbruka syre och alstra sumpgas som är skadligt för fiskarna, speciellt om det blir mycket is och gasen inte kan ventileras ut ordentligt.

Dammen bör ha en djuphåla på en meter eller mera som fiskarna kan gå ned i när det blir kallt.

Hålla öppet vatten genom att täcka en del av dammen med frigolit eller bubbelplast.

Tillföra syre med syrestenar kopplade till luftpumpen ca 20 -30cm under vattenytan.

Sluta mata fiskarna vid temperaturer under 8-9 grader i vattnet.  Fiskarnas matsmältning fungerar dåligt vid låg tempratur.

Inomhusförvaring

Förvara fiskarna i akvarium eller balja. Många fiskar behöver större förvaringskärl.

Tillför syre och koppla på ett reningsverk eller byt vatten ofta

Om temperaturen överstiger 10 grader i vattnet så kan ni matta fiskarna. Kontrollera vattenkvalitén och byt vatten ofta

När fiskarna tas in bör vattentemperaturen vara ungefär lika inne och ute, en 2-3 graders skillnad det klarar fiskarna.

Många av våra medlemmar förvarar sina fiskar ute och det fungerar utmärkt.

Vissa har täckt med frigolit andra har värmeslinga i vattnet.

I vår tidning som kommer ut i december 2014 finns artiklar från några medlemmar hur de har löst sin vinterförvaring av sina fiskar.

Det kommer också en artikel angående värmeslinga i dammen nästa år. Richard Mauritzon har varit i kontakt med företag som tillverkar värmeslingor och intervjuat personer som har provat med värmeslinga.

I några av våra tidigare tidningar finns också artiklar om vinterförvaring det går bra att köpa dem från oss. Kontakta oss på info@koiclubsweden.se eller på www.koiclubsweden.se när vår shop har kommit igång igen, den är för närvarande nedstängd.

Klicka på artikel under rubriken fakta för att läsa artikel.