Styrelse

Koi Club Sweden, styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och en suppleant. Beslut om styrelsens sammansättning tas på föreningsstämman som hålls i samband med årsmötet.

Ordförande: Patrik Martinell

 

Ansvarig för klubbens aktiviteter i samarbete med styrelsen.

 

Vice ordförande: Barbro Eriksson

 

 Kassör: Martin Franzen

Ansvarig för ekonomin.

 

Sekreterare: Christina Lindström

För 10 år sedan byggde vi en formgjuten damm i vår trädgård. Den var på ca 500 L. I dammen hade vi  guldfisk.  Varje vinter så plockade vi upp fiskarna och förvarade dessa i en regntunna i garaget som håller ca 4-5 °C vintertid. Efter ett antal år så började vi fundera på att gräva en djupare damm så att fiskarna kunde vara ute året runt. För två år sedan byggde vi därför vår damm på 9 m3. Dammen har ett djup på 1,4 m.

I och med den djupare och större dammen kom också intresset för att kunna ha koi i dammen. Våren 2015 köpte vi våra första koifiskar. Idag har både koi och guldfiskar i samma damm i trädgården.

Ledamot: Theres Andersson

Ledamot: Barbro Eriksson

Ledamot:  Anita Wärme

Mitt namn är Anita Wärme och jag är nyvald ledamot i Koiklubbens styrelse. Jag är numera pensionär och kan mera ägna mig åt mina många intressen. Ett stort intresse för blommor, natur och trädgård delar jag med min make Bo. Sedan sju år tillbaka har vi en liten damm på cirka 6 m3. Där har vi guldfiskar och sedan ett par år även några koifiskar.

Det är mest Bo som sköter dammen och fiskarna, men dammen känns som en viktig och självklar del av trädgården. Dammen är liten men värdefull för fåglar, salamandrar och insekter. Vi har också ofta besök av rådjur som vill dricka.

Suppleant och webmaster: Sören Wallinder 

Nu har vi byggt vår tredje damm  den sista tror vi. Den är på ca 20 kbm  och vi har 20 koifiskar och lite guldfiskar. Vi har byggt en innedamm i vår vinterträdgård på  för vinterförvaring av fiskarna. Fiskarna kan fritt sommartid röra sig mellan inner och utedammen.

Suppleant: Kjell Lindström

Tillsammans med Christina Lindström  grävde vi vår nya damm hösten 2013 och på Trädgårdsmässan  våren 2014 kom vi i kontakt med Koi club Sweden.  Vi hade då massor av frågor som vi kunde få svar på av den mycket erfarna personalen som stod i montern. Det kändes väldigt bra. I år har vi också försökt åka på så många damm-träffar som möjligt. Vi har lärt oss massor på dessa träffarna som dessutom är oerhört inspirerande.

 

Revisorer:

Roland Olsson. sammankallande

Richard Mauritzon

Nils Erik Ekegren

Valberedning:

Björn Karlsson. sammankallande

Sten Remahl

 

 Styrelsen 2018

Styrelse Koi Club Sweden 2018

Namn Funktion

Patrik Martinell Ordförande

Barbro Eriksson Vice ordförande

Martin Franzen Kassör

Christina Lindström Sekreterare

Anita Wärme Ledamot

Therese Andersson Ledamot

Tomas Brink Ledamot

Sören Wallinder Suppleant/Webbmaster

Kjell Lindström Suppleant

Lena Hinnelund Suppleant