Styrelse

Koi Club Sweden, styrelse

Beslut om styrelsens sammansättning tas på föreningsstämman som hålls i samband med årsmötet.

Ordförande: Björn Karlsson

Ansvarig för klubbens aktiviteter i samarbete med styrelsen.

Vice ordförande:Christina Lindström

Kassör: Tina Drane

Ansvarig för ekonomin.

Sekreterare: Kjell Lindström

För 10 år sedan byggde vi en formgjuten damm i vår trädgård. Den var på ca 500 L. I dammen hade vi  guldfisk.  Varje vinter så plockade vi upp fiskarna och förvarade dessa i en regntunna i garaget som håller ca 4-5 °C vintertid. Efter ett antal år så började vi fundera på att gräva en djupare damm så att fiskarna kunde vara ute året runt. För två år sedan byggde vi därför vår damm på 9 m3. Dammen har ett djup på 1,4 m.

I och med den djupare och större dammen kom också intresset för att kunna ha koi i dammen. Våren 2015 köpte vi våra första koifiskar. Idag har både koi och guldfiskar i samma damm i trädgården.

Ledamot: Therès Andersson

Ledamot: Björn (Nalle) Martinsson

Ledamot: nATACHA ANDERSSON

Suppleant/Webmaster: vakant

Suppleant/Tidningsredaktör: vAkant

Sociala medier: Cecilia Hedman Bjerke

Med vattenslangar som mall mer eller mindre konstant liggandes på gräsmattan fick vi en knuff framåt när vi gjorde en filtreringsbädd som skulle täckas med matjord. Varför köra hit jord när vi ändå funderat på att bygga damm och kunde ta jorden därifrån? Den första dammen på 5 kbm blev klar 2010, medan den större på ca 35 kbm fick mogna och vi fick motta gliringar om vår stora grop som det tillslut växte små träd i. 2015 stod själva dammen klar och allt eftersom har vi byggt och fixat området omkring den. Ett glashus alldeles vid dammen så man kan njuta oavsett väder har det bland annat blivit. Och efter två år med våra koi ute under vintern bestämde vi oss för att fixa en inneförvaring i källaren. 250 skottkärror jord rullades ut och betonggolv och en damm på 5 kbm konstruerades. Så nu njuter vi och vårt gäng av varandra året om. Vad vi gjorde med 250 skottkärror jord? De blev grunden till vår skogstjärn såklart!

Revisorer:
Martin Franzén sammankallande
TORE WALLMAN

Valberedning:
Barbro Eriksson
Catharina Martinsson