Köpa koi

När du ska köpa fisk till din damm är det viktigt att du tänker på hur du ska hantera fisken hela vägen från inköp till dess att fisken glatt simmar omkring i din damm. Den här beskrivningen gäller alla dammfiskar men är speciellt inriktad på köp av koi.

Val av leverantör.
Innan du väljer leverantör försök att få tips, om bra leverantörer, från grannar eller goda vänner som har erfarenhet från köp av dammfiskar. Gå inte till en vanlig zooaffär utan välj helst leverantörer som har specialiserat sig på koi och andra dammfiskar.

Om du inte kräver en speciell importerad varietet från Japan eller Israel kan det vara bättre att köpa av en svensk privatuppfödare, finns flera att rekommendera inom Koi Club Sweden. Fiskarna kanske inte är lika färggranna men oftast är dom både friskare och tåligare än importerade och klarar en omställning till ny miljö utan sjukdomar. Själv har jag gått över till att i första hand köpa fisk från privatuppfödare efter stora problem med sjuka fiskar efter köp av import fiskar.

Enlig nya bestämmelser är det nu fritt fram för leverantörer att sälja Koi direkt utan karantänhållning. Vad det innebär för risk för oss dammägare är inte svårt att förstå.

Hos leverantören. 
Tag god tid på dig, gå runt och betrakta fiskarna och den allmänna miljön. Tala gärna med personalen för att få en uppfattning om deras kunskap om dammfisk och dammtillbehör innan du köper något. Fisken ska röra sig naturligt och inte vara loj, stressad eller konstig på något annat sätt. Kontrollera att fisken ser frisk ut. Titta efter sår, fläckar, prickar, utstående fjäll och gälar. Skador på fenor, krökt rygg eller övriga defekter får inte förekomma. Om fisken håller sig för sig själv, andas häftigt eller i övrigt uppträder konstigt är det troligtvis något som är fel. Köp aldrig en fisk om du inte är säker på att den är frisk. Tag alltid reda på var fisken kommer ifrån, var den är odlad och av vem. Tänk på att det smugglas fiskar till Sverige, fiskar som inte varit i karantän eller kontrollerats av veterinär. Fråga därför din leverantör om fisken som säljs har gått i karantän, hur det har skett och hur länge. Tänk på att den fisk du köper kan bära på en latent sjukdom som kan smitta dina andra fiskar. Fråga om vattenvärden och temperatur i det vatten fisken går i. Då kan du jämföra med dina egna värden.

På väg hem.
Se till att leverantören blåser i ett övertryck av syre i plastpåsen med fisken, det är viktigt vid en längre transport hem. Transportera om möjligt påsen mörkt, vattnet får inte bli för varmt, hellre lite kallt. En bra temperatur är 15-20 grader, det lugnar ner fiskarna. Undvik snabba skiftningar i temperatur och mellan ljus och mörker.

När du kommer hem
Släpp inte ner den nyinköpta fisken omedelbart i dammen tillsammans med övrig fisk. Låt alltid den nya fisken gå i karantän för att försäkra dig om att den inte är sjuk eller bär på någon smitta. Karantänstiden bör vara minst en månad. Det är lämpligt att under de första 10 dagarna låta fisken gå i en svag saltlösning på 0,3 procent, vilket är lika med 3 kg salt per 1 000 liter vatten. Tänk på att använda salt utan jod. Saltet måste vara ordentligt löst i vattnet innan fisken släpps i, eftersom saltkristaller kan ge brännskador. Saltet löses lättare i ljummet vatten. Man kan med fördel höja temperaturen till 32 grader under de första dagarna. Därefter sänks temperaturen sakta till cirka 25 grader som är en bra karantäntemperatur. Om fisken kommer från en seriös leverantör kan man utelämna inblandningen av salt men vill man vara extra försiktig rekommenderar jag processen med salt. En karantän kan vara ett akvarium med tillräcklig volym, bra filtrering och riklig syresättning. Det bästa är naturligtvis att använda en plasttank på cirka 1 000 liter för att fisken inte ska bli stressad. En koi trivs bäst i sällskap, även i karantän. Har man köpt flera fiskar är det inga problem. Annars är det lämpligt att man tar en fisk från dammen som kan användas som sällskap i karantänen, då kan man också se om fiskarna eventuellt smittar varandra. Innan de nyinköpta fiskarna släpps i karantänen ska man låta påsen med fisken flyta omkring i karantänen tills vattentemperaturen i påsen anpassat sig till den omgivande temperaturen. Temperaturskillnaden bör inte vara mer än 2-3 grader när fisken flyttas. Samma förfaringssätt gäller om man flyttar fisk till dammen. Tiden är beroende av hur stor temperaturskillnaden är. Det är svårare för fisken att gå från varmt vatten till kallt. Ta aldrig en fisk som gått inomhus i ”varmt” vatten direkt till en damm med kallare vatten.

När temperaturen är densamma i plastpåsen och karantänen eller dammen kan man börja skopa över lite vatten från det omgivande vattnet till plastpåsen. Ta lite i taget och fortsätt under cirka 1 en timma. Släpp sedan ut fisken i karantänen eller dammen utan att vattnet i påsen följer med. Glöm inte att dagligen hålla ett vakande öga på dina karantänfiskar. När du har släppt nya fiskar i dammen glöm inte att titta efter tecken på sjukdom hos den nya fisken eller hos de gamla. Den nya fisken kan ha haft med sig en sjukdom som den själv är resistent mot, men inte de gamla. Om du flyttar fisk med händerna glöm inte att de ska vara blöta.

(c) Ulf Lundqvist, Koi Club Sweden.