Verksamhetsberättelse 2012

Koi Club Sweden, verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012

Antalet registrerade medlemmar har under året varit 318 st. 9 fler än 2011. Noterat är att klubben ökat sina medlemsantal fyra år i rad.

Föreningen har under året haft 7 sponsorer: Koi Huddinge, Garden Aquatica, Exotic Spa and Garden, Hunneberga koishop, Pondteam, Dammbutiken och Vattenliv. Under slutet på året tillkom Emges koi och Sävne Koi och Trädgård som även är sponsorer 2013. Utöver detta hade klubben sponsorer till Sweden Koi Show. Följande företag var med och sponsrade Sweden Koi Show Dammbutiken, Dammen.nu, Emges Koi, Garden Aquatica, Hozelock, Hunneberga koishop, Pondteam, Sävne Koi samt Superkoi(Danmark)

Styrelsen bestod vid årsskiftet 2012/2013 av:
Mikael Forsberg (ordförande), Arne Eriksson (vice ordförande), Richard Mauritzon (kassör), Lars Lundin (sekreterare), Conny Nordensvärd, Ingrid Edlund, Rolf Nyberger (suppleant), Stefan Karlström (suppleant).

Övriga personer.
Roland Olsson (sammankallande revisor), May-Britt Lundquist (revisorssuppleant), Ove Engström (revisor), Ulf Lundqvist (sammankallande valberedning), Krister Svanedahl (valberedning)

Aktiviteter under 2012
Klubben har under året haft följande aktiviteter.

Årsmötet 2012 ägde rum på Såstaholm, Täby.

Mässor: Nordiska trädgårdar i Älvsjö. Mässan bemannades av medlemmar fyra dagar under mars. Klubben sålde fisk, souvenirer och ca 650 vattenhyacinter.

Sweden Koi Show. För första gången hölls en riktig koiutställning i Sverige. Showen var populär och besöktes av uppskattningsvis 250 personer.

Dammbesök. Fem olika dammbesök gjordes under året. Antalet medlemmar vid varje besök var ca 20 stycken. Följande personer besöktes: Conny Nordensvärd, Rolf Nybergen, Thomas Öhnfeldt, Stefan Karlström samt
Anna-Lisa och Ingemar Lagerhult.

Fyra medlemstidningar gavs ut under 2012.

Styrelsemöten
Förutom årsmötet har styrelsen under året haft sju protokollförda styrelsemöten.

Ekonomi
Under året har klubbens ekonomi varit tillfredsställande och gett ett underskott, dock lite större än budgeterat.