Årsmöte 19/2 2011

Den 19/2 hade Koi Club Sweden årsmöte. En ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Styrelsen presenteras under om oss, där hittar du även verksamhetsberättelsen som antogs på mötet. Under mötet visades bilder från 2010 års olika dammbesök.