Årsmöte 2010

Årsmötet hölls i år den 13 februari kl.13.00 i Stuvsta gamla stationshus på Stationsvägen 44 i Stuvsta Centrum.

På årsmötet klubbades handlingarna igenom och en delvis ny styrelse bildades. Några avgick som Roland Olsson som hade valt att avgå efter 5 intensiva år i styrelsen. 35 personer hade anmält sitt deltagande och flertalet deltog även i den gemensamma måltiden efter årsmötet. 

Efter årsmötet berättade Stefan Malm och visade bilder bland annat från sin nyligen genomförda resa till Japan. Stefan är medlem i International Nishikigoi Promotion Center (INPC) en internationell organisation som har till uppgift att sprida intresset om Koi.