Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse  för 2014

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Antal registrerande medlemmar har under året varit 296  betalande medlemmar.1st hedersmedlem och 6 sponsorer.

Garden Aquatika, Sävne Koi &trädgård AB, Huddinge koi. Vattenliv,

BG byggros, Dammbutiken/Sundsvalls handelsträdgård.

Styrelsen

Styrelsen består vid årsskiftet 2014/2015 av följande personer

Arne Eriksson( ordförande)  Lars Norling ( vice ordförande) Richard Mauritzon (kassör) Britt-Marie Wallinder( sekreterare) Fredrik Grimskog(ledamot)

Kristina Ambrosiani ( ledamot)   Sören Wallinder(suppleant)

Övriga personer

Christina Jacobsson har under året tagit över uppgiften som tidningsredaktör

Sören Wallinder har arbetat med att uppgradera hemsidan på styrelsens uppdrag.

Roland Olsson (sammankallande revisor) Nils-Erik Ekegren(revisor)

Björn Karlsson (valberedning  sammankallande) Sten Remahal (valberedning)

Aktiviteter under 2014

Klubben har under året haft följande aktiviteter

Möten

Årsmöte den  ägde rum på Såstaholm herrgård Täby .

Föreningsmöten den 7 och 15 juni för att faställa nya stadgar.

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under året

samt  ett antal arbetsmöten för planering .

 

 

 

Mässor

Nordiska Trädgårdar i Älvsjö i slutet av mars. Mässan bemannades av

medlemmar under de fyra dagar som mässan pågick. Klubben sålde souvenirer och vattenhyacinter samt medlemskap i koiklubben.

Koidag i Brottby den 7 juni och besöktes av ca 100 personer.

Aktivitetsdag i november i Brottby 20 medlemmar byggde fiskmatare och

fiskmobil.

Dammbesök

Vi har under året haft 16 dammbesök

Antal medlemmar vid varje besök har varit mellan 20-40 personer

Följande personer besöktes:  Huddinge Koi ,Fredrik Grimstig,

Kennet Grimstig, Arne Eriksson, Sävne koi, Elisabeth Jäderberg,

Barbro Eriksson, Margareta Hällström ,Kjell Andersson , Rolf Lönngren,

David Eriksson, Mats Eriksson, Richard Mauritzon, Roland Wedebrand,

Mikael Lagerström, och Rolf Nyberger.

Tidningar

4 tidningar har givits ut under 2014

Resor

I början av augusti åkte 16 personer på en resa till Danmark på 4 dagar

Där besökts Superkoi. Zen garden och Koi Consult  som också hade ordnat

med dammbesök hos 4 privatpersoner.

 

 

 

 

 

 

Vendelsö den 13 januari 2015

 

 

 

Arne Eriksson   /  ordförande

 

 

————————————–

 

Richard Mauritzon /kassör

 

………………………………………….

 

Britt-Marie Wallinder /sekreterare

 

……………………………………………..