Föreningsmöten

Protokoll från Föreningsmöten  1

Lördag den 7 juni kl 16,00 

Plats Hammarvägen 6 18603 Brottby

Närvarande  Arne Eriksson   ordförande  Richard Mauritzon  kassör   Britt-Marie Wallinder sekreterare  övriga deltagare  se bilaga

 Dagordning

Mötet öppnas

Richard Mauritzon hälsade alla välkomna och öppnar mötet

Mötet behörigt utlysande

Kallelse till mötet har skickats ut i god tid via mail, brev och hemsida

Val av justerare och rösträknare

Roland Olsson vald till justerare

Beslut avseende förslag till reviderade stadgar för föreningen

Richard Mauritzon redovisar förslag till reviderade stadgar och förtydligar de ändringar som skall göras.

Föreningsmötet beslutar att anta de reviderade stadgarna..

Nästa föreningsmöte den 15 juni hos Arne Eriksson

Mötet avslutas

Brottby  den 7 juni 2014

 

———————————————–

Protokoll från Föreningsmöten 2

Söndag den15 juni  16,00 

Plats Sjökarbyvägen 12  Åkersberga

Närvarande se bilaga

 Dagordning

Mötet öppnas

Ordförande Arne Eriksson  hälsade alla välkomna och öppnar mötet

Mötet behörigt utlysande

Kallelse till mötet har skickats ut i god tid via mail, brev och hemsida

Val av justerare och rösträknare

Roland Olsson vald till justerare

Beslut avseende förslag till reviderade stadgar för föreningen

Richard Mauritzon redovisar förslag till reviderade stadgar och förtydligar de ändringar som skall göras.

Föreningsmötet beslutar att anta de reviderade stadgarna..

 

Mötet avslutas

Åkersberga den 15 juni  2014

 

__________________                                          __________________

Britt Marie Wallinder /  sekreterare                     Richard Mauritzon/ kassör

 

______________________                                                       _________________________

Arne Eriksson  / ordförande                                 Roland  Olsson/justerare