Verksamhetsberättelse 2011

Koi Club Sweden, verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011

Antalet registrerade medlemmar har under året varit 309 st. 14 fler än 2010.

Styrelsen bestod vid årsskiftet 2011/2012 av:
Mikael Forsberg (ordförande), Ulf Lundquist (vice ordförande), Richard Mauritzon (kassör), Lars Lundin, Conny Nordenswärd, Arne Eriksson, Rolf Nyberger (suppleant), Bo Malm (suppleant).
Mikael Hagansbo avgick på egen begären under hösten 2011

Övriga personer.
May-Britt Lundquist (Sammankallande revisor), Ove Engström (revisor), Roland Olsson (suppleant revisor), Krister Svanedahl (valberedning)

Föreningen har under året haft 4 sponsorer: Koi Huddinge, Garden Aquatica, Exotic Spa and Garden och House of Koi.

Aktiviteter under 2011
Klubben har varit mycket aktiv under 2011 med bland annat följande aktiviteter.

Årsmöte på Magnolia, Sköndal. Efter mötet var det lunch i Sköndals centrum.

Mässor: Nordiska trädgårdar i Älvsjö. Mässan bemannades av medlemmar fyra dagar under mars. Klubben sålde fisk, souvenirer och ca 650 vattenhyacinter. Taxinge Trädgårdsmässa. Mässan bemannades av flera medlemmar. Koi Club Sweden var även sponsor till Nordic Koi Show, en foto show.

Koidagen. För första gången ordnades en dag med koiförsäljning och uppvisandet av flera sponsorer. Koiklubben sålde souvenirer. Nästan 100 personer deltog.

Resor. Året koiresa gick genom tre landskap, Närke, Östergötland och Småland. Totalt besöktes 9 dammar under resan.

Dammbesök. 13 olika dammbesök gjordes under året inklusive årets koiresa. Antalet medlemmar vid varje besök varierade från tolv till knappt trettio. Följande personer besöktes: Torsten Walderö, Martin Normark, Roland Wedebrand, Richard Mauritsson, Elias Zika, Patrik Johansson, Mats Persson, Håkan Danielsson, Swahn, Dammtrivsel, Henrik Josefsson, Göran Nylander & Peter Moberg

Skriften ”Råd och tips för koi och damm”

Totalt såldes ca 100 st . försäljningen skedde genom mässan i Älvsjö, Koidagen, Mässan i Taxinge, webben, samt med årets sista medlemstidning. Ca 60 av dem såldes med utskicket i samband med årets sista medlemstidning.

Tre medlemstidningar gavs ut.

Styrelsemöten
Förutom årsmötet har styrelsen under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal ej
protokollförda kontakter förekommit per e-post, telefon och vid dammvisningar.

Ekonomi
Under året har klubbens ekonomi varit tillfredsställande och gett ett litet underskott, mindre än budgeterat