Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Antalet registrerade medlemmar har under året varit 300 st. 17 mindre än 2012.

Föreningen har under året haft 9 sponsorer: Koi Huddinge, Garden Aquatica,  Hunneberga koishop,  Vattenliv, Emges koi, Byggros och Sävne Koi o Trädgård .

Utöver detta hade klubben sponsorer till Koi Dagen Emges Koi, Garden Aquatica,  Sävne Koi, Ingvar Eriksson, Industriverktyg IDG Tools AB samt Allt i Sten Sverige AB

Styrelsen bestod vid årsskiftet 2013/2014 av:
Arne Eriksson (ordförande), Richard Mauritzon (kassör), Britt-Marie Wallinder (sekreterare), Krister Svanedahl, Kristina Ambrosiani och Anne Nickels (suppleant).

Mikael Forsberg och Per Olof Hertegren hade avgått under året med omedelbar verkan.

Övriga personer.
Roland Olsson (sammankallande revisor), May-Britt Lundquist (revisorssuppleant), Ove Engström (revisor), Ulf Lundqvist (sammankallande valberedning), Krister Svanedahl (valberedning)

Aktiviteter under 2013
Klubben har under året haft följande aktiviteter.

Årsmötet 2013 ägde rum på Såstaholm, Täby.

Mässor: Nordiska trädgårdar i Älvsjö. Mässan bemannades av medlemmar fyra dagar under mars. Klubben sålde souvenirer och ca 500 vattenhyacinter.

Koi dagen. Annordnades 8/6 i Brottby och besöktes av uppskattningsvis 150 personer.

Koi pysseldag i Brottby där medlemmarna fick måla en egen Koi det kom 21 personer.

Dammbesök. Fem olika dammbesök gjordes under året. Antalet medlemmar vid varje besök var mellan 20 – 30 stycken. Följande personer besöktes: Garden Aquatica, Hans Östh, Sävne Koi, Reidar Ljöstad, Britt-Marie Wallinder, Eva Ihs, Thomas Ahlstrand och Per Olof Hertegren

Tre medlemstidningar gavs ut under 2013.

Styrelsemöten
Förutom årsmötet har styrelsen under året haft åtta protokollförda styrelsemöten.

Tyvärr har Ordföranden och 1 styrelseledamot avgått med omedelbar verkan under året vilket har orsakat lite problem i styrelse arbetet samt planeringen av tidningen och hemsidan men det är nu löst och vi hoppas på lite nya förmågor till nästa årsmöte.

Tyvärr sade även valberedning upp sig med omedelbar verkan men styrelsen har lite förslag till årsmötet.

Ekonomi
Under året har klubbens ekonomi varit tillfredsställande och gett ett överskott, dock mycket större än budgeterat.

Bl.a. pga. Lägre tidnings kostnad och lite högre sponsrings intäkt.

 

 

—————————————–
Arne Eriksson
Tillförordnad ordförande

 

___________________________
Britt-Marie Wallinder
Sekreterare

 

___________________________
Richard Mauritzon
Kassör